TCI GROUP – חברת התחדשות עירונית המעניקה ריבית חודשית למשקיעים

זה הזמן להכיר השקעות חדשות..

הבורסה יורדת

הירידות בשווקי ההון מתחילת 2022 הזכירו לכולנו שהבורסה יודעת גם לרדת ולרדת חזק. כל מוצרי ההשקעה המוכרים ספגו ירידה: קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, פוליסות חסכון, תיקי השקעות וכו'. אפילו מסלולי השקעה שהיו אמורים להיות סולידיים כגון אגרות חוב ממשלתיות ספגו ירידה כתוצאה מעליית הריבית והצפי להמשך עליית הריבית בארץ ובעולם. בתקופה כזאת של תנודתיות חשוב להכיר מוצרי השקעה שלא תלויים בשוק ההון אלא מבוססים על תחום הנדל"ן ומהווים עוגן תשואה ואי של יציבות בעולם המשתנה.

השקעות אלטרנטיביות

השקעה בקרנות אלטרנטיביות שונה מהשקעות בשוק ההון (מניות, אג"ח וכו') ובעצם מנוטרלת מהשפעה של הבורסות וכך מאפשרת להנות מרווחים יציבים גם כאשר שוק ההון נמצא בירידה. קרנות אלו משקיעות בדר"כ בנכסים מניבים בארץ או בחו"ל, פרויקטים של תשתיות לאומיות, התחדשות עירונית, מיזמים בערבות המדינה וכו'. עד לאחרונה, אפיקי השקעה אלו דרשו רף כניסה מינימלי גבוה והגיעו רק לידיהם הבלעדיות של משקיעים מוסדיים גדולים, חברות ענק ומשקיעים כשירים (משקיעים עם מעל כ-8 מיליון ש”ח נכסים נזילים). לאחרונה, חלק מקרנות אלו התחילו "להיפתח" לציבור הרחב על ידי הורדת סכום ההשקעה המינימלי וצמצום אופק ההשקעה הנדרש.

חברת TCI GROUP

חברת TCI GROUP (בבעלות קרן PERSONAL), מתמחה בתחום ההתחדשות העירונית באזור המרכז והשרון, והיא דורגה בין החברות המובילות בארץ במדד ההתחדשות העירונית של מרכז הנדל"ן ואתר מדלן. TCI GROUP מאפשרת למשקיע הפרטי להיות שותף במימון של מספר רב של פרוייקטים בתחום התחדשות עירונית במרכז הארץ כאשר המיזמים מהווים את הבטוחות עבור המשקיעים. אחד היתרונות הבולטים שמציעה החברה עבור המשקיע הפרטי הוא המיסוי המופחת שעומד על 15% במקום 25% בדר"כ בהשקעות רגילות. המיסוי המופחת ביחד עם מתאם נמוך לשוק ההון מאפשרים פיזור אמיתי בהשוואה לאפיקי השקעה הרגילים.  השקעה מתאימה לבעלי סכום פנוי של 300,000 שח ומעלה.  

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון 077-7657710 או למייל igal@ira-invest.co

קצת על החברה

פרוייקטים בשלבי ביצוע

האמור במייל זה אינו מהווה, בשום צורה שהיא, תחליף לייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני, אשר מותאם לצרכי הלקוח. כל התקשרות בין IRA סוכנות לביטוח ופיננסים לבין הלקוח, ייעשה באמצעות הסכם בכתב, בהתאם לדין, ותנאי הסכם זה והם בלבד אלו שיחייבו את IRA סוכנות לביטוח ופיננסים. IRA סוכנות לביטוח ופיננסים עוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני.