איתור כספים אבודים

איתור כספים אבודים ראשוני

על פי הערכות, מעל ל-10 מיליארד שקלים מחסכונות הציבור (הר הכסף) שוכבים בחברות הביטוח ובבתי ההשקעות ללא דורש ומוגדרים ככספים אבודים. לאחרונה, השיק משרד האוצר אתר אינטרנט לאיתור כספים אבודים בהליך קל, מהיר וללא עלות. באתר, ניתן לחפש גם כספים הרשומים על שמכם וגם כספים הרשומים על שם קרוב משפחה שנפטר. בחיפוש כספים על שמכם, יוצגו חשבונות רדומים ללא פעילות בלבד. בחיפוש כספים על שם קרוב משפחה שנפטר, יוצגו גם חשבונות לא פעילים וגם פעילים. בכל מקרה של איתור כספים אבודים, האתר יציג רק את שם החברה בה הם נמצאים אך לא את היתרה הצבורה. על מנת לגלות את היתרה, יהיה עליכם לפנות ישירות לאותו גוף מנהל. חשוב לציין, כי יתכן מצב בו מנוע החיפוש לא יצליח לאתר חשבונות (פעילים או לא פעילים) למרות קיומם בפועל.

איתור כספים אבודים כולל

לאחר שביצעתם איתור כספים אבודים לא פעילים הרשומים על שמכם, באפשרותכם להשלים את התמונה ולאתר גם את החשבונות הפעילים. לצורך-כך, נפעל יחד ונעזר במסלקה הפנסיונית. באמצעות המסלקה, נוכל להגיש בקשה לאיסוף מידע מלא לגבי כל החסכונות הפנסיונים שלכם מכלל הגופים המוסדיים. בתשובה תחזיר המסלקה את רשימת מלוא המוצרים הפנסיונים הקיימים על שמכם ורשימה נוספת של כל הגופים המוסדיים אשר השיבו כי אין על שמכם מוצרים או זכויות מכל סוג שהוא אצלם. תהליך הגשת הבקשה כולל הזנת פרטיך האישיים ומתן הרשאה לקבלת מידע באופן חד פעמי עבורך (נספח א'). יש לציין, כי כל פנייה למסלקה כרוכה בעלות כספית אך מבוצעת על ידינו ללא כל עלות עבור קהל לקוחותינו.