שאלות ותשובות

הפגישה עם הסוכן הפנסיוני הינה ללא עלות וללא התחייבות כלשהיא. הפגישה היא פגישת הכרות ראשונית בה נעבור על כל החסכונות הפנסיונים ונבדוק האם הכיסוי הביטוחי ורמת החסכון הפנסיוני מתאימה עבורכם. במידה ולא, נמליץ על פעולות עליהם תוכלו לחשוב ולחזור אלינו

אי.אר.איי סוכנות לביטוח הינה סוכנות עצמאית העובדת עם מספר רב של יצרנים ולא נמצאת בשליטת אף גוף מסחרי. עובדה זו, מאפשרת לנו להעניק לך שרות רוחבי ללא ניגוד עיניינים. כגוף עצמאי,  בחרנו לעבוד רק עם הגופים המובילים מבין בתי ההשקעות וחברות הביטוח הקיימים בארץ. כל גוף נבחר בקפידה לאור ביצועיו, מקצועיותו והשרות שהוא מעניק ללקוחותיו. אנו מתחייבים להמשיך לפעול בשיתופי פעולה רק עם הגופים המעניקים ערך מוסף ללקוחותינו

הרפורמה של משרד האוצר קבעה כי כל מבוטח רשאי בכל נקודת זמן להחליף את סוכן הביטוח ואת חברת הביטוח דרכם הוא מבוטח. חופש הפעולה של המבוטחים מאפשר את התחרות בין סוכני הביטוח וחברות הביטוח ואמור להבטיח מתן שירות טוב למבוטחים

קופת גמל לא משלמת לקצבה: מתייחס לקופת גמל או לפוליסת מנהלים הונית לשעבר. מקופה כזו לא ניתן למשוך כספים, שהופקדו לאחר 1.1.2008, פרט לכספים ממרכיב הפיצויים (שאנחנו ממליצים שלא למשוך לפני הפנסיה), תגמולים לפי תיקון מס' 5, או משיכה מוקדמת שחייבת במס (שיש עבורה ניכוי מס של 35%). משיכה רגילה של כספים מפוליסה לא-משלמת לקצבה דורשת העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה.

 

קופת גמל משלמת לקצבה: המונח שנקבע בחוק למוצר פנסיוני, המסוגל לשלם קצבה חודשית לחוסך לאחר יציאתו לפנסיה, או לשארים שלו לאחר פטירתו. בפועל מתייחס לקרנות פנסיה (ותיקות וחדשות) ופוליסות מנהלים לקצבה ולא לקופות גמל

קרן השתלמות היא מכשיר לחיסכון לטווח בינוני, המיועד הן לשכירים והן לעצמאים ומהווה כיום כאפיק החסכון היחיד הפטור ממס עד לתקרה הנקבעת מעת לעת. בנוסף, הפקדה לקרן השתלמות מזכה בהטבות מס שונות לשכיר ולעצמאי. כספי קרן ההשתלמות ניתנים למשיכה שש שנים ממועד התשלום הראשון או בגיל פרישה במידה ולקרן ההשתלמות לפחות שלוש שנות ותק או לצורך השתלמות במידה ולקרן ההשתלמות לפחות שלוש שנות וותק. אין חובה לפדות את סכום הכסף בקרן לאחר 6 שנים, אלא ניתן להשאירו ולהמשיך להפקיד לחשבון הקרן 

קרנות פנסיה נחלקות למספר סוגים עקריים:

 

1. פנסיה מקיפה: קרן פנסיה המקנה לעמית פנסיית זיקנה, שארים ונכות.
2. פנסיה כללית/יסוד : קרן פנסיה המקנה לעמית פנסיה בעת פרישה בלבד.​
3. פנסיה תקציבית: תכנית פנסיונית אשר בה מבוטחים בדרך כלל עובדי השירות הציבורי, ביניהם עובדי רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, מוסדות חינוך ומחקר ועוד. בשונה מתכנית פנסיה צוברת, בתכנית התקציבית אין צבירת כספים וזכויות הפנסיה של העובד מובטחות ומשולמות מתוך התקציב של המעסיק ומכאן בא שמה של התכנית.

4. פנסיה וותיקה גרעונית: כולל את הקרנות ההסתדרותיות ושתי קרנות מפעליות אשר נקלעו בשנות ה-80 למשבר אקטוארי, שהביא להלאמתן בשנת 2003 ולניהולן במסגרת גוף מאוחד בשם "עמיתים".

5. פנסיה וותיקה מאוזנת: קרנות פנסיה שהוקמו לפני שנת 1995 ולא צברו גרעון אקטוארי. מסיבה זו לא הולאמו ולא נכללו בהסדר של קרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות. קרנות פנסיה אלה הן בבעלות פרטית ולא בבעלות ההסתדרות ואינן מקבלות מצטרפים חדשים.

6. קרנות הפנסיה החדשות: פועלות כקרנות מאוזנות ומשקיעות 30% מהחסכונות עם תשואה מובטחת על ידי המדינה. התשואה המובטחת על חלק זה של הכספים המושקעים על ידי קרנות פנסיה חדשות היא הצמדה למדד בתוספת ריבית בשיעור של 4.86%. קרנות אלו גובות דמי ניהול מרביים של 6% מההפקדות ו-0.5% לשנה מהצבירה. כיום, ניתן להפקידרק בקרנות פנסיה חדשות (מקיפות או כלליות). ​

עמית בקופת גמל רשאי להעביר את הכספים העומדים לזכותו בקופה לקופת גמל אחרת מאותו סוג. בקופה אליה עבר יראו אותו כאילו היה לעמית מהיום בו היה לעמית בקופה הראשונה. עמית רשאי לעבור מקופת גמל אחת לאחרת ללא הגבלה. קופת גמל אינה רשאית להטיל כל קנס על עמית העובר לקופה אחרת

ביטוח ריסק טהור הינו ביטוח אשר אינו כולל מרכיב חסכון, כלומר אם לא היה מקרה מוות של המבוטח בתוך תקופת הביטוח, הוא אינו זכאי לקבל סכום כלשהו מחברת הביטוח. עלות הביטוח (הפרמיה) משתנה מדי שנה לפי גיל המבוטח ובדרך-כלל, אינה קבועה למשך כל תקופת הביטוח. עם הגיעו של המבוטח לגיל שנקבע לגביו מראש בהסכם הביטוח (למשל 65) ייפסק הביטוח. לכל אדם, צרכים ביטוחיים אחרים. לפני שרוכשים ביטוח, חשוב לבחון מהו הצורך הביטוחי, כלומר לכמה כסף יזדקקו המוטבים, במקרה מות המבוטח.
באופן כללי, קיים שוני אם המבוטח רווחק או נשוי, עם ילדים או ללא ילדים, עם תלויים אחרים (הורים, קרובי משפחה אחרים) או ללא תלויים אחרים. כמו כן יש לבחון מהי רמת ההכנסה הכוללת, בין אם היא רציפה (משכורת או פנסיה נוספת למשל) ובין אם היא נצברה בחסכונות או בהשקעות אחרות

ביטוח הבריאות שלך עליו אתה משלם מדי חודש על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי מקנה לך שירותי רפואה בסיסיים ואינו נותן פיתרון לכל המקרים כאשר ההוצאות הנדרשות עשויות להגיע לכדי מאות אלפי שקלים ואף יותר. ביטוח בריאות פרטי נועד לתת את המענה הביטוחי באותם מקרים בהם לא ניתן להיעזר במערכת הבריאות הציבורית והביטוחים המשלימים הניתנים באמצעותה, כמו למשל: תרופות יקרות שאינן בסל הבריאות, השתלות איברים ומגוון רחב ונוסף של כיסויים לטיפולים ולהוצאות

ביטוח סיעוד משלים של קופות החולים הינו בד"כ מוגבל בזמן ובסכומים. ביטוח סיעוד פרטי מבטיח פיצוי חודשי במקרה של מחלה קשה או תאונה ומאפשר למבוטח לשמור על עצמאותו ולא להיות תלוי בבני משפחתו

ביטוח המשכנתא הנו חלק בלתי-נפרד מההלוואה המובטחת במשכנתא שכן הוא נועד להבטיח לבנק את החזר כספי ההלוואה במקרה של אסון. בדומה לפוליסת ביטוח חיים רגילה, גם הפרמיה על ביטוח חיים למשכנתא תלויה בגורמי בריאותו והרגלי חייו של המבוטח ומשתנים אישיים שונים. בעבר, נהוג היה לבצע את ביטוח המשכנתא דרך הבנק שממנו ניתנה ההלוואה. כיום ניתן לעשות את הביטוח גם באמצעות חברות הביטוח השונות. המסלולים של ביטוח המשכנתא המוצעים היום נחלקים לשני סוגים: הראשון – לפי תוכנית של סכום ביטוח יורד בהתאם ליתרת המשכנתא כאשר הסכום מחושב על פי נוסחה של "לוח סילוקין שפיצר" בחישוב סכום הלואה לפי הריבית ויתרת התקופה. השני – פרמיה קבוע או פרמיה שעולה עם הגיל