תביעות ביטוח

שבר – תאונות אישיות
שווי התביעה:
15,713 ש"ח
נכות תעסוקתית
שווי התביעה:
6,370 ש"ח
תאונות אישיות
שווי התביעה:
13,770 ש"ח
קצבת נכות
שווי התביעה:
56,923.66 ש"ח
ביטוח חיים
שווי התביעה:
1,043,776 ש"ח
מחלה קשה
שווי התביעה:
160,152.56 ש"ח
מחלה קשה
שווי התביעה:
251,860.98 ש"ח
קטרקט בלייזר
שווי התביעה:
4,990.12 ש"ח
אישור תרופות מחוץ לסל LORMYX
שווי התביעה:
עד 1,000,000 ש"ח
אובדן כושר עבודה
שווי התביעה:
9,358.62 ש״ח לחודש
גילוי מחלה קשה
שווי התביעה:
382,000 ש״ח
אישור טיפול בסרטן באמצעות תרופה מחוץ לסל בשם Abraxane מתחדש אחת ל- 3 שנים (ללא השתתפות עצמית)
שווי התביעה:
עד 1,000,000 ש"ח